Ethniko Theatro Epidauria 1991 - programme

Referenced productions

Production First performed Pagination Ancient works performed
Ekavi (1955 - 1967) 1955 Hekabe (Hecuba)
Antigone (1956 - 1959) 1956 Antigone
Antigone (1956 - 1962) 1956 Antigone
Medeia (1956 - 1958) 1956 Medea
Ekklisiazouses (1957) 1957 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Iphigenia at Aulis
Lysistrati (1957) 1957 Lysistrata
Ifigeneia en Taurois (1958 - 1961) 1958 Iphigenia among the Taurians
Oidipous epi Kolono (1958 - 1967) 1958 Oedipus at Colonus
Oidipous Tyrannos (1958 - 1960) 1958 Oedipus the King
Thesmoforiazousai (1958) 1958 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Kyklops (1959) 1959 Cyclops
Oresteia (1959) 1959 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Vatrachoi (1959) 1959 Frogs
Dyskolos (1960) 1960 Dyskolos (The Bad-Tempered Man)
Iraklis [Herakles] (1960 - 1965) 1960 Herakles
Lysistrati (1960 - 1979) 1960 Lysistrata
Phoinissai (1960 - 1965) 1960 Phoinissai (The Phoenician Women)
Acharnis (1961) 1961 Acharnians
Aias (1961 - 1964) 1961 Aias (Ajax)
Elektra (1961 - 1962) 1961 Elektra
Bakches (1962 - 1963) 1962 Bacchai
Alkestis (1963 - 1968) 1963 Alkestis
Prometheas Desmotis (1963) 1963 Prometheus Bound
Sfikes [Wasps] (1963) 1963 Wasps
Eirini (1964) 1964 Peace
Iketides (1964) 1964 Suppliant Women
Ion (1964 - 1967) 1964 Ion
Agamemnon (1965 - 1967) 1965 Agamemnon
Troades (1965 - 1970) 1965 Trojan Women
Iketides (1966 - 1968) 1966 Suppliant Women
Filoktitis (1967) 1967 Philoktetes
Hepta epi Thebas (1968 - 1969) 1968 Seven against Thebes
Ippis (1968 - 1969) 1968 Knights
Medeia (1968 - 1969) 1968 Medea
Rhesos (1968 - 1970) 1968 Rhesos
Antigone (1969 - 1970) 1968 Antigone
Bakches (1969 - 1971) 1968 Bacchai
Elektra (1969) 1968 Elektra
Iphigeneia en Aulidi (1970) 1969 Iphigenia at Aulis
Irakleides (1970 - 1972) 1969 Herakleidai (The Children of Heracles)
Medeia (1970) 1969 Medea
Nefeles (1970 - 1975) 1969 Clouds
Trachiniai (1970 - 1971) 1969 Trachiniai (The Women of Trachis)
Elektra (1971 - 1972) 1970 Elektra
Medeia (1971) 1970 Medea
Orestis (1971 - 1974) 1970 Orestes
Persai (1971 - 1972) 1970 Persai (Persians)
Elektra (1972 - 1974) 1972 Elektra
Oresteia (1972 - 1974) 1972 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Hippolytos (1973 - 1974) 1973 Hippolytos
Medeia (1973 - 1974) 1973 Medea
Oidipous Tyrannos (1973 - 1974) 1973 Oedipus the King
Vatrachoi (1973 - 1974) 1973 Frogs
Antigone (1974 - 1975) 1974 Antigone
Kyklops (1974) 1974 Cyclops
Prometheas Desmotis (1974) 1974 Prometheus Bound
Bakches (1975 - 1976) 1975 Bacchai
Oidipous epi Kolono (1975 - 1982) 1975 Oedipus at Colonus
Troades (1975 - 1976) 1975 Trojan Women
Ifigeneia en Taurois (1976 - 1977) 1976 Iphigenia among the Taurians
Medeia (1976 - 1978) 1976 Medea
Eleni (1977) 1977 Helen
Filoktitis (1977) 1977 Philoktetes
Elektra (1978) 1978 Elektra
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women)
Thesmoforiazouses (1978 - 1988) 1978 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Ion (1979) 1979 Ion
Ornithes (1979) 1979 Birds
Prometheas Desmotis (1979 - 1981) 1979 Prometheus Bound
Acharnis (1980) 1980 Acharnians
Elektra (1980) 1980 Elektra
Filoktitis (1980 - 1981) 1980 Philoktetes
Ekklisiazouses (1981) 1981 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Elektra (1981) 1981 Elektra
Hepta epi Thebas (1981) 1981 Seven against Thebes
Ifigeneia en Taurois (1981) 1981 Iphigenia among the Taurians
Oidipous Tyrannos (1981 - 1982) 1981 Oedipus the King
Oidipous Tyrannos (1982) 1982 Oedipus the King
Orestis (1982 - 1984) 1982 Orestes
Ploutos (1982) 1982 Wealth
Aias (1983) 1983 Aias (Ajax)
Eirini (1983) 1983 Peace
Antigone (1984) 1984 Antigone
Hippolytos (1984) 1984 Hippolytos
Nefeles (1984) 1984 Clouds
Bakches (1985) 1985 Bacchai
Ekavi (1985) 1985 Hekabe (Hecuba)
Ploutos (1985 - 1986) 1985 Wealth
Alkestis (1986) 1986 Alkestis
Elektra (1986) 1986 Elektra
Vatrachoi (1986) 1986 Frogs
Ekklisiazouses (1987) 1987 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Oidipous Tyrannos (1987 - 1989) 1987 Oedipus the King
Seven against Thebes (1987) 1987 Seven against Thebes
Phoinissai (1988) 1988 Phoinissai (The Phoenician Women)
Hippolytos (1989) 1989 Hippolytos
Oidipous epi Kolono (1989) 1989 Oedipus at Colonus
Thesmoforiazousai (1989 - 1990) 1989 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Bakches (1990) 1990 Bacchai
Persai (1990) 1990 Persai (Persians)
Filoktitis (1991 - 1992) 1991 Philoktetes
Troades (1991 - 1992) 1991 Trojan Women

How to cite this source

Ethniko Theatro Epidauria 1991 - programme, accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/775 <23 July 2024>