Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece)

Productions at this venue

Filter productions

Format: 2024
Format: 2024
Production First performed Companies Ancient works performed
Antigoni (1867) 1867 University of Athens Antigone
Antigone (1868) 1868 Antigone
Oidipous Tyrannos (1868) 1868 Oedipus the King
Kyklops (1868) 1868 Cyclops
Nefeles (1868) 1868 Clouds
Antigone (1895) 1895 Antigone
Oresteia (1918) 1918 Vasiliko Theatro, Athens [Royal Theatre] Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Persai (1920) 1920 Etaireia Hellinikou Theatrou [Company of Greek Theatre] Persai (Persians)
Hippolytos (1924) 1924 Theatro Odeiou, Athens Hippolytos
Agamemnon (1924) 1924 Company of Marika Kotopouli Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Oresteia [Agamemnon and Choephoroi] (1924) 1924 Company of Marika Kotopouli Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers)
Antigone (1926) 1926 Company of Marika Kotopouli Antigone
Elektra (1927) 1927 Elektra
Ifigeneia en Taurois (1927) 1927 Company of Angeliki Kotsali Iphigenia among the Taurians
Antigone (1928 - 1929) 1928 Company of Angeliki Kotsali Antigone
Hippolytos (1929) 1929 Hippolytos
Alkestis (1929) 1929 Dramatikos Syllogos Euripidis [Euripides Dramatic Society] Alkestis
Elektra (1930) 1930 Dramatikos Syllogos Euripidis [Euripides Dramatic Society] Elektra
Medeia (1932) 1932 Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis) Medea
Oidipous Tyrannos (1933 - 1941) 1933 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Oedipus the King
Les Perses (1936) 1936 Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne Persai (Persians)
Elektra (1936 - 1937) 1936 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Elektra
Antigone (1937) 1937 University of Athens Antigone
Hippolytos (1937) 1937 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Hippolytos
Phoinissai (1938) 1938 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Phoinissai (The Phoenician Women)
Persai (1939) 1939 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Persai (Persians)
Antigone (1940 - 1941) 1940 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Antigone
Phoinissai (1941) 1940 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Phoinissai (The Phoenician Women)
Medeia (1942) 1941 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Medea
Persai (1945) 1944 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Persai (Persians)
Ifigeneia en Taurois (1946 - 1947) 1946 Ethniki Lyriki Skini [National Lyric Stage] Iphigenia among the Taurians
Prometheas Desmotis (1949) 1949 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Prometheus Bound
Oresteia (1949) 1949 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Kyklops (1950) 1950 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Cyclops
Bakches (1950) 1950 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Bacchai
Ifigeneia en Taurois (1951) 1951 Ethniki Lyriki Skini [National Lyric Stage] Iphigenia among the Taurians
Oidipous Tyrannos (1951 - 1956) 1951 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Oedipus the King
Lysistrati (1951) 1951 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Lysistrata
Prometheas Desmotis (1952) 1952 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Prometheus Bound
Hippolytos (1953 - 1955) 1953 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Hippolytos
Hepta epi Thebas (1954 - 1955) 1954 Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos] Seven against Thebes
Oresteia (1954) 1954 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Ekavi (1955 - 1967) 1955 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Hekabe (Hecuba)
Medeia (1956 - 1958) 1956 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Medea
Antigone (1956 - 1959) 1956 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Antigone
Antigone (1956 - 1962) 1956 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Antigone
Ekklisiazouses (1956 - 1958) 1956 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Ekklesiazousai (Assembly Women)
Ekklisiazouses (1957) 1957 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Ekklesiazousai (Assembly Women)
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Iphigenia at Aulis
Lysistrati (1957) 1957 Ethniko Theatro [National Theatre of Greece] Lysistrata

How to cite this venue

Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/venues/85 <25 June 2024>