Teatr Grecki i Polski

Contributors

Contributor Contribution Main contributor
Stefan Srebrny

Referenced productions

Production First performed Pagination Ancient works performed
Rycerze [Knights] (1873) 1873 730 Knights
Król Edyp (1895) 1895 717 Oedipus the King
Lizystrata, czyli Wojna i Pokój [Lysistrata, or War and Peace] (1895) 1895 730 Lysistrata
Król Edyp (1899) 1899 717 Oedipus the King
Antygona (1903) 1903 717 Antigone
Cyklop (1905) 1905 726 Cyclops
Rycerze [Knights] (1905) 1905 730-731 Knights
Żaby [Frogs] (1906) 1906 731 Frogs
Ptaki [Birds] (1907) 1907 731 Birds
Antygona (1908) 1908 718 Antigone
Chmury [Clouds] (1908) 1908 731 Clouds
Edyp w Kolonos (1908) 1908 718 Oedipus at Colonus
Król Edyp (1908) 1908 718 Oedipus the King
Chmury [Clouds] (1909) 1909 731 Clouds
Filoktet (1909) 1909 718 Philoktetes
Gromiwoja [Lysistrata] (1909) 1909 731 Lysistrata
Dzieje Orestesa (1910) 1910 714 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Król Edyp (1910) 1910 718 Oedipus the King
Osy [Wasps] (1910) 1910 732 Wasps
Prometeusz skowany (1910) 1910 714 Prometheus Bound
Antygona (1911) 1911 718 Antigone
Gromiwoja [Lysistrata] (1911) 1911 732 Lysistrata
Hippolytos (1911) 1911 726 Hippolytos
Antygona (1912) 1912 719 Antigone
Król Edyp (1912) 1912 718 Oedipus the King
Elektra (1913) 1913 719 Elektra
Gromiwoja [Lysistrata] (1913) 1913 732 Lysistrata
Alkestis (1915) 1915 726 Alkestis
Chmury [Clouds] (1915) 1915 732 Clouds
Gromiwoja [Lysistrata] (1915) 1915 732 Lysistrata
Hekabe (1916) 1916 726 Hekabe (Hecuba)
Edyp w Kolonos (1917) 1917 719 Oedipus at Colonus
Babie Koło [Ecclesiazousae] (1920) 1920 732 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Medea (1924) 1924 727 Medea
Król Edyp (1926) 1926 719 Oedipus the King
Król Edyp (1926) 1926 719 Oedipus the King
Ifigenia w Aulidzie (1932) 1932 727 Iphigenia at Aulis
Bachantki (1933) 1933 727 Bacchai
Gromiwoja [Lysistrata] (1935) 1935 733 Lysistrata
Król Edyp (1935) 1935 719 Oedipus the King
Ptaki [Birds] (1935) 1935 733 Birds
Antygona (1938) 1938 736 Antigone
Oresteja (1938) 1938 714 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Antygona (1945) 1944 720 Antigone
Antygona (1946) 1946 720 Antigone
Antygona (1946) 1946 720 Antigone
Oresteja (1947) 1947 714 Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Gromiwoja [Lysistrata] (1955) 1955 733 Lysistrata
Pokój [Peace] (1956) 1956 733 Peace
Antygona (1957) 1957 720 Antigone
Gromiwoja [Lysistrata] (1959) 1959 733 Lysistrata
Antygona (1960) 1960 720 Antigone
Elektra (1960) 1960 720 Elektra
Medea (1960) 1960 727 Medea
Oresteja (1960) 1960 715 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Ptaki [Birds] (1960) 1960 733 Birds
Antygona (1961) 1961 721 Antigone
Król Edyp (1961) 1961 721 Oedipus the King
Król Edyp (1961) 1961 721 Oedipus the King
Prometeusz w okowach (1961) 1961 715 Prometheus Bound
Siedmiu przeciw Tebom (1961) 1961 715 Seven against Thebes
Żaby [Frogs] (1961) 1961 733-734 Frogs
Antygona (1962) 1962 721 Antigone
Medea (1962) 1962 727 Medea
Medea (1962) 1962 727 Medea
Siedmiu przeciw Tebom (1962) 1962 715 Seven against Thebes
Siedmiu przeciw Tebom (1962) 1962 715 Seven against Thebes
Agamemnon (1963) 1963 715 Agamemnon
Edyp w Kolonie (1963) 1963 721 Oedipus at Colonus
Elektra (1963) 1963 727 Elektra
Sól Attycka [Attic Salt]: Osy [Wasps], Acharniacy [Acharnians], Bojomira [Lysistrata], Pokój [Peace] (1963) 1963 734 Wasps, Acharnians, Peace, Lysistrata
Żaby [Frogs] (1963) 1963 734 Frogs
Antygona (1964) 1964 721 Antigone
Antygona (1964) 1964 722 Antigone
Król Edyp (1964) 1964 721 Oedipus the King
Król Edyp (1964) 1964 721 Oedipus the King
Siedmiu przeciw Tebom (1964) 1964 715 Seven against Thebes
Antygona (1965) 1965 722 Antigone
Antygona (1965) 1965 722 Antigone
Ifigenia w Aulidzie (1965) 1965 728 Iphigenia at Aulis
Siedmiu przeciw Tebom (1965) 1965 716 Seven against Thebes
Siedmiu przeciw Tebom (1965) 1965 716 Seven against Thebes
Antygona (1966) 1966 722 Antigone
Trojanki (1966) 1966 728 Trojan Women
Trojanki (1966) 1966 728 Trojan Women
Trojanki (1966) 1966 728 Trojan Women
Trojanki (1966) 1966 728 Trojan Women
Oresteja (1967) 1967 716 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Trojanki (1967) 1967 728 Trojan Women
Antygona (1968) 1968 722 Antigone
Danaidy (1968) 1968 716 Seven against Thebes, Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides, Suppliant Women
Edyp król (1968) 1968 722 Oedipus the King
Plutos (1968) 1968 734 Wealth
Sejm Kobiet [Assembly Women] (1968) 1968 734 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Antygona (1969) 1968 722 Antigone
Antygona (1969) 1968 723 Antigone
Ifigenia w Aulidzie (1969) 1968 729 Iphigenia at Aulis
Medea (1969) 1968 729 Medea
Odludek albo Mizantrop (1969) 1968 736 Dyskolos (The Bad-Tempered Man)
Oresteja (1969) 1968 716 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Edyp król (1970) 1969 723 Oedipus the King
Elektra (1970) 1969 723 Elektra
Król Edyp (1970) 1969 723 Oedipus the King
Lizystrata (1970) 1969 734 Lysistrata
Wojna Rozgromiona: Acharnejczycy, Pokój, Gromiwoja [Lysistrata] (1970) 1969 735 Acharnians, Peace, Lysistrata
Antygona (1971) 1970 723 Antigone
Antygona (1971) 1970 723 Antigone
Król Edyp (1971) 1970 724 Oedipus the King
Oresteja (1971) 1970 716 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Antygona (1972) 1972 724 Antigone
Antygona (1972) 1972 724 Antigone
Medea (1972) 1972 729 Medea
Persowie (1972) 1972 716 Persai (Persians)
Antygona (1973) 1973 724 Antigone
Antygona (1973) 1973 724 Antigone
Antygona (1973) 1973 724 Antigone
Helena (1973) 1973 729 Helen
Kobiety Święcą Tesmoforie (1973) 1973 735 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Król Edyp (1973) 1973 724 Oedipus the King
Lizystrata (1973) 1973 735 Lysistrata
Oresteja (1973) 1973 717 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Oresteja (1973) 1973 717 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Oszalały Herakles (1973) 1973 729 Herakles
Trojanki (1973) 1973 729 Trojan Women
Żaby [Frogs] (1973) 1973 735 Frogs
Medea (1974) 1974 729 Medea
Król Edyp (1975) 1975 725 Oedipus the King
Lizystrata (1975) 1975 735 Lysistrata
Ptaki [Birds] (1975) 1975 735 Birds
Ijon (1976) 1976 729 Ion
Król Edyp (1976) 1976 725 Oedipus the King
Antygona (1977) 1977 725 Antigone
Edyp królem (1977) 1977 725 Oedipus the King
Medea (1977) 1977 730 Medea
Prometeusz w okowach (1977) 1977 717 Prometheus Bound
Antygona (1978) 1978 725 Antigone
Medea (1978) 1978 730 Medea
Antygona (1979) 1979 725 Antigone
Bachantki (1979) 1979 730 Bacchai
Gromiwoja [Lysistrata] (1979) 1979 735-736 Lysistrata
Król Edyp (1979) 1979 725 Oedipus the King
Król Edyp (1979) 1979 725 Oedipus the King
Prometeusz w okowach (1979) 1979 717 Prometheus Bound
Sejm Kobiet [Assembly Women] (1979) 1979 736 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Antygona (1980) 1980 726 Antigone
Edyp królem (1980) 1980 726 Oedipus the King
Scenes from Rycerze [Knights], Chmury [Clouds], Bojomira [?] (1980) 1980 736 Knights, Clouds
Trojanki (1980) 1980 730 Trojan Women

How to cite this source

Teatr Grecki i Polski, accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/9047 <20 July 2024>