I Metafrase tou Archaiou Hellenikou Dramatos se Oles tis Glosses tou Kosmou [The Translation of Ancient Greek Drama in All the Languages of the World]

Contributors

Contributor Contribution Main contributor
Platon Mavromoustakos
Elena Patrikiou

Referenced productions

Production First performed Pagination Ancient works performed
The Island 82 Antigone
Trojan Women 82 Trojan Women
Persai (1571) 1571 36 Persai (Persians)
Filoktitis (1818 - 1822) 1818 30, 38 Philoktetes
Antigone (1841) 1841 40, 259 Antigone
Antigone (1863) 1863 40 Antigone
Antigoni (1867) 1867 40 Antigone
Ploutos (1867 - 1868) 1867 40-41 Wealth
Nefeles (1868) 1868 40 Clouds
Antigoni (1888) 1888 159 Antigone
Persai (1889) 1889 39, 48 Persai (Persians)
Persai (1891) 1891 39 Persai (Persians)
Persai (1893) 1893 39 Persai (Persians)
Orestie (1900 - 1907) 1900 260 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Alkestis (1901 - 1902) 1901 41-42 Alkestis
Oresteia (1903) 1903 41, 48-49 Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Oedipus Tyrannus (1910 - 1911) 1910 42, 260 Oedipus the King
Oresteia (1911 - 1912) 1911 42 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Prometheas Desmotis (1917) 1917 51 Prometheus Bound
Oidipous Tyrannos (1919) 1919 42 Oedipus the King
Oresteia (1920) 1920 129 Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Persai (1920) 1920 48 Persai (Persians)
Oedipus Rex (1921) 1921 131 Oedipus the King
Agamemnon (1924) 1924 42 Agamemnon, Eumenides, Choephoroi (The Libation Bearers)
Hepta epi Thebas (1925) 1925 52 Seven against Thebes
Ekavi (1927 - 1928) 1927 43 Hekabe (Hecuba)
Prometheus (1927) 1927 42, 48 Prometheus Bound
Iketides (1930) 1930 53 Suppliant Women
Agamemnon (1932) 1932 45, 53 Agamemnon
Oidipous Tyrannos (1933 - 1941) 1933 45 Oedipus the King
Kyklops (1934 - 1937) 1934 45 Cyclops
Persai (1934) 1934 45 Persai (Persians)
Elektra (1938 - 1939) 1938 45 Elektra
Choephoroi (1945) 1944 53 Choephoroi (The Libation Bearers)
Oedipus Tyrannus (1948) 1948 81 Oedipus the King
Oedipus Tyrannus (1955) 1955 81 Oedipus the King
Iphigeneia en Aulidi (1963 - 1964) 1963 81 Iphigenia at Aulis
Lysistrati (1963) 1963 81 Lysistrata
Elektra (1965) 1965 81 Elektra
Elektra (1966) 1966 81-82 Elektra
Ödipus (1967) 1967 262 Oedipus the King
Oresteia (1968 - 1969) 1968 131 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Iphigenia in Aulis (1972 - 1975) 1972 125 Iphigenia at Aulis
Antigone (1975) 1975 82 Antigone
Ödipus (1977) 1977 262 Oedipus the King
König Oedipus (1979) 1979 262 Oedipus the King
Die Orestie (1980 - 1984) 1980 262 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Oresteia (1980 - 1982) 1980 59 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Hepta epi Thebas (1982) 1982 59 Seven against Thebes
Yup'ik Antigone (1983 - 1984) 1983 Antigone
Prometheus gefesselt (1986) 1986 262 Prometheus Bound
Antigone (1988) 1988 262 Antigone
Oresteia (1990) 1990 47 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Antigone (1994 - 1995) 1994 125 Antigone

How to cite this source

I Metafrase tou Archaiou Hellenikou Dramatos se Oles tis Glosses tou Kosmou [The Translation of Ancient Greek Drama in All the Languages of the World], accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/4924 <22 June 2024>