Cyprus

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Oedipus Oedipus the King Pushkin Drama Theatre of Moscow
Antigone Antigone Knossos Theatre of Athens
Women of Trachis Trachiniai (The Women of Trachis) Theatro Simeio
Antigone (1897) 1897 Antigone
Phoinissai (1945) 1944 Phoinissai (The Phoenician Women)
Persai (1945) 1944 Persai (Persians)
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oresteia [Agamemnon and Choephoroi] (1952) 1952 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medea (1953) 1953 Medea
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Iphigenia at Aulis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigenia in Aulis (1958) 1958 Iphigenia at Aulis
Phoenissae (1959) 1959 Phoinissai (The Phoenician Women)
Electra (1960) 1960 Elektra
Samia (1960 - 1975) 1960 Samia (The Girl from Samos) Radiofoniko Idryma Kyprou [Cypriot Broadcasting Organization]
Ifigenia en Tauris (1961) 1961 Iphigenia among the Taurians
Elektra (1961 - 1962) 1961 Elektra Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Aias (1961 - 1964) 1961 Aias (Ajax) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia among the Taurians (1962) 1962 Iphigenia among the Taurians
Eleni (1962 - 1963) 1962 Helen Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medea (1965) 1965 Medea
Morfes Archaiou Dramatos [Figures of Ancient Drama] (1965 - 1974) 1965 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides, Persai (Persians), Elektra Company of Elsa Vergi
Hippolytus (1965) 1965 Hippolytos
Hippolytos (1965 - 1966) 1965 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1965 - 1966) 1965 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Elektra (1966) 1966 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytus (1967) 1967 Hippolytos
The Persians (1967 - 1968) 1967 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Agamemnon (1971 - 1972) 1971 Agamemnon Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Antigone (1973) 1973 Antigone Company of Dimitris Myrat & Voula Zoumboulaki
Antigone (1975) 1975 Antigone Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Elektra (1975) 1975 Elektra Desmoi Cultural and Artistic Association
Eirini (1976) 1976 Peace Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Prometheus Bound (1978 - 1979) 1978 Prometheus Bound Theatro Technis (London)
Iketides (1978 - 1980) 1978 Suppliant Women Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Oedipus Tyrannus (1979) 1979 Oedipus the King Bradfield College, Berkshire
Lysistrata (1981) 1981 Lysistrata Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Elektra (1983) 1983 Elektra Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
O Gamos tis Antigonis [The Marriage of Antigone] (1985 - 1986) 1985 Antigone Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Dyskolos (1985) 1985 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Ifigenia en Tauris (1985) 1985 Iphigenia among the Taurians
Antigone (1986) 1986 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Amfitryon (1987 - 1988) 1987 Amphitruo Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Orestis (1987) 1987 Orestes Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Oidipous Tyrannos (1987 - 1989) 1987 Oedipus the King Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia in Aulis (1988) 1988 Iphigenia at Aulis
Dyskolos (1989) 1989 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Phoinisses (1990) 1990 Phoinissai (The Phoenician Women) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Iphigeneia in Aulis (1990) 1990 Iphigenia at Aulis
Lysistrati (1993) 1993 Lysistrata Nea Elliniki Skini - Thymios Karakatsanis [New Greek Stage of Thymios Karakatsanis]

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Antigone Antigone Knossos Theatre of Athens
Oedipus Oedipus the King Pushkin Drama Theatre of Moscow
Women of Trachis Trachiniai (The Women of Trachis) Theatro Simeio
Antigone (1897) 1897 Antigone
Persai (1945) 1944 Persai (Persians)
Phoinissai (1945) 1944 Phoinissai (The Phoenician Women)
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oresteia [Agamemnon and Choephoroi] (1952) 1952 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medea (1953) 1953 Medea
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Iphigenia at Aulis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigenia in Aulis (1958) 1958 Iphigenia at Aulis
Phoenissae (1959) 1959 Phoinissai (The Phoenician Women)
Electra (1960) 1960 Elektra
Samia (1960 - 1975) 1960 Samia (The Girl from Samos) Radiofoniko Idryma Kyprou [Cypriot Broadcasting Organization]
Ifigenia en Tauris (1961) 1961 Iphigenia among the Taurians
Elektra (1961 - 1962) 1961 Elektra Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Aias (1961 - 1964) 1961 Aias (Ajax) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia among the Taurians (1962) 1962 Iphigenia among the Taurians
Eleni (1962 - 1963) 1962 Helen Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Hippolytus (1965) 1965 Hippolytos
Medea (1965) 1965 Medea
Morfes Archaiou Dramatos [Figures of Ancient Drama] (1965 - 1974) 1965 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides, Persai (Persians), Elektra Company of Elsa Vergi
Hippolytos (1965 - 1966) 1965 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1965 - 1966) 1965 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Elektra (1966) 1966 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytus (1967) 1967 Hippolytos
The Persians (1967 - 1968) 1967 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Agamemnon (1971 - 1972) 1971 Agamemnon Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Antigone (1973) 1973 Antigone Company of Dimitris Myrat & Voula Zoumboulaki
Antigone (1975) 1975 Antigone Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Elektra (1975) 1975 Elektra Desmoi Cultural and Artistic Association
Eirini (1976) 1976 Peace Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Prometheus Bound (1978 - 1979) 1978 Prometheus Bound Theatro Technis (London)
Iketides (1978 - 1980) 1978 Suppliant Women Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Oedipus Tyrannus (1979) 1979 Oedipus the King Bradfield College, Berkshire
Lysistrata (1981) 1981 Lysistrata Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Elektra (1983) 1983 Elektra Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Dyskolos (1985) 1985 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Ifigenia en Tauris (1985) 1985 Iphigenia among the Taurians
O Gamos tis Antigonis [The Marriage of Antigone] (1985 - 1986) 1985 Antigone Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Antigone (1986) 1986 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Amfitryon (1987 - 1988) 1987 Amphitruo Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Orestis (1987) 1987 Orestes Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Oidipous Tyrannos (1987 - 1989) 1987 Oedipus the King Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia in Aulis (1988) 1988 Iphigenia at Aulis
Dyskolos (1989) 1989 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Iphigeneia in Aulis (1990) 1990 Iphigenia at Aulis
Phoinisses (1990) 1990 Phoinissai (The Phoenician Women) Theatrikos Organismos Kyprou (THOK)
Lysistrati (1993) 1993 Lysistrata Nea Elliniki Skini - Thymios Karakatsanis [New Greek Stage of Thymios Karakatsanis]