Lykourgos Kallergis

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Choephoroi (1945) Actor Orestes 1944 Theatro Aliki (Athens, Attica, Greece) Theatro Technis Karolos Koun
Elektra (1951) Actor Paidagogos 1951 unknown venue (Greece)
Bakches (1962 - 1963) Actor Kadmos, a shared role 1962 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Sfikes [Wasps] (1963) Actor Filokleon, a shared role 1963 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iketides (1964) Actor Pelasgos 1964 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1964 - 1967) Actor Paidagogos, except in 1967 1964 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Dodona (Dodóni, Epirus, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Eleni (1966) Actor Theoklymenos 1966 Theatro Lykavittou, Lycabettus Theatre (Athens, Attica, Greece), Theatro Dimitriadas (Vólos, Thessaly, Greece), Theatro Dasous, Theatre of the Forest (Thessaloniki, Central Macedonia, Greece), Etaireia Ipeirotikon Meleton, Epirus Studies Society (Ioannina, Epirus, Greece), Ancient Odeion of Nikopolis (Nikópolis (Ancient), Greece) Helleniki Skini Annas Synodinou [Greek Stage of Anna Synodinou]
Iphigeneia en Aulidi (1967) Actor Menelaos 1967 Theatro Lykavittou, Lycabettus Theatre (Athens, Attica, Greece) Helleniki Skini Annas Synodinou [Greek Stage of Anna Synodinou]
Phoinissai (1971 - 1972) Actor Oidipous, in 1972 1970 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Dodona (Dodóni, Epirus, Greece), Ancient Theatre of Philippi (Philippi (Ancient), Greece), Ancient Theatre of Thasos (Thasos, Greece) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Vatrachoi (1973 - 1974) Actor Euripides 1973 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Troades (1975 - 1976) Actor Talthybios 1975 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medeia (1976 - 1978) Actor Aigeas 1976 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Thesmoforiazouses (1978 - 1988) Actor Euripides 1978 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Oidipous Tyrannos (1981 - 1982) Actor Kreon 1981 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]