Laloula Chrysikopoulou

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Oidipous Tyrannos (1977) Set & Costume Designer 1977 Theatro Kava (Athens, Attica, Greece) Company of Nikos Chatziskos & Titika Nikiforaki
Iphigeneia en Aulidi (1980) Set & Costume Designer 1980 Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), unknown venue (Megalopolis, Peloponnese, Greece), unknown venue (Naupactus, West Greece, Greece), unknown venue (Gýtheion, Peloponnese, Greece), unknown venue (Chios, Greece), unknown venue (Patmos, Greece), unknown venue (Kásos, Greece), unknown venue (Sými, Greece), unknown venue (Rhodes, South Aegean, Greece) Arma Thespidos
Hippolytos (1984) Set & Costume Designer 1984 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Trachiniai (1994) Set & Costume Designer 1994 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Oidipous epi Kolono (1998) Set & Costume Designer 1998 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Oiniadai (Oiniadai (Ancient), Greece) Theatriki Diadromi [Theatrical Route]