Ioannis Vougiouklis

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Oidipous Tyrannos (1977) Actor Teiresias 1977 Theatro Kava (Athens, Attica, Greece) Company of Nikos Chatziskos & Titika Nikiforaki
Eleni (1981 - 1982) Actor Theoklymenos, in 1981 1981 Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Theatro Odou Kefallinias, Theatre of Kefallinias Street (Athens, Attica, Greece), unknown venue (Préveza, Epirus, Greece), unknown venue (Ioannina, Epirus, Greece), unknown venue (Lefkada, Greece) Thymeli of Elli Vozikiadou
Vatrachoi (1986) Actor Ploutonas 1986 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]