Slovensko Narodno Gledališče, Ljubljana

Productions by this company

Production Venues
Lizistrata: komedija v treh dejanjih [Lysistrata: Comedy in Three Acts] (1925) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Medeja (1927 - 1928) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Kralj Oidipus (1931 - 1932) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Kralj Edip (1934 - 1935) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Antigona (1939 - 1940) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Kralj Oidipus (1956 - 1957) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Medeia (1964) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Ženske v ljudski skupščini (1964) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Oresteia (1968 - 1969) unknown venue (Trieste, Friuli Venezia Giulia, Italy), Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia), unknown venue (Budapest, Budapest főváros, Hungary), unknown venue (Moscow, Moscow, Russian Federation), unknown venue (Paris, Île-de-France, France), unknown venue (Riga, Rīga, Latvia)
Phèdre (1974) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Lizistrata (1975) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Igra za igro: burka v treh dejanjih, po motivih Aristofana [Play for Play: 3-Act Aristophanic Farce] (1985) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Philoktet (1995 - 1996) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Kralj Ojdipus (2004) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Oresteja (2009) Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)