F. Bradač

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Lizistrata: komedija v treh dejanjih [Lysistrata: Comedy in Three Acts] (1925) Translator translated Bresca's Czech adaptation into Slovene 1925 Slovensko Narodno Gledališče Ljubljana (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia) Slovensko Narodno Gledališče, Ljubljana
Lisistrata (1953) Translator translated Bresca's adaptation into Slovene 1953 Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana City Theatre (Ljubljana, Ljubljana, Slovenia) Mestno gledališče ljubljansko [Ljubljana City Theatre]
Lisistrata, komedija (1957) Translator translated Bresca's adaptation into Slovene 1957 Prešernovo gledališče (Kranj, Mestna Občina Kranj, Slovenia) Prešernovo gledališče, Kranj
Script Year Contributors
Lizistrata F. Bradač
Medeja F. Bradač