Panos Kalogerikos

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Aias (1904) Actor Koryphaios 1904 Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Athens, Attica, Greece) Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Ifigeneia en Taurois (1905) Actor Orestis 1905 Theatro Falirou (Athens, Attica, Greece) Company of Maria Dimopoulou
Oidipous epi Kolono (1907) Actor Polyneikis 1907 Vasiliko Theatro, Royal Theatre (Athens, Attica, Greece) Vasiliko Theatro, Athens [Royal Theatre]
Elektra (1908) Actor Aigisthos 1908 Vasiliko Theatro, Royal Theatre (Athens, Attica, Greece) Vasiliko Theatro, Athens [Royal Theatre]
Elektra (1923 - 1924) Director 1923 Vasiliko Theatro, Royal Theatre (Athens, Attica, Greece) Theatro Odeiou, Athens
Ifigeneia en Taurois (1927) Director 1927 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Company of Angeliki Kotsali
Ifigeneia en Taurois (1927) Set & Costume Designer 1927 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Company of Angeliki Kotsali
Ifigeneia en Taurois (1927) Choreographer 1927 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Company of Angeliki Kotsali
Ifigeneia en Taurois (1927) Composer 1927 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Company of Angeliki Kotsali
Antigone (1928 - 1929) Director 1928 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), unknown venue (Greece) Company of Angeliki Kotsali