Froso Kokola

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Alkestis (1934 - 1936) Actor Alkestis 1934 Theatro Olympia (Athens, Attica, Greece), unknown venue (Greece), Theatro Aliki (Athens, Attica, Greece) Laïki Skini [Popular Stage]
Prometheus Desmotis (1959) Actor Koryphaia 1959 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Phoinissai (1961) Actor Antigoni, a shared role 1961 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Eretria (Eretria, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece), Ancient Theatre of Philippi (Philippi (Ancient), Greece), Ancient Theatre of Thasos (Thasos, Greece), Ancient Odeion of Nikopolis (Nikópolis (Ancient), Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Theatre of Dimitrias (Demetrias (Ancient), P540730, Greece), Ethniko Stadio Mesolongiou, National Stadium of Missolonghi (Mesolongi, Greece), Ethniko Stadio Komotinis, National Stadium of Komotini (Komotini, East Macedonia and Thrace, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Orestis (1964) Actor Elektra 1964 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]