Iordanis Marinos

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Prometheas Desmotis (1949) Actor Kratos / Okeanos 1949 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Kyklops (1950) Actor Odysseas 1950 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Nefeles (1951 - 1952) Actor Feidippidis 1951 Vasiliko Theatro, Royal Theatre (Athens, Attica, Greece), Comédie Française (Paris, Île-de-France, France) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Prometheas Desmotis (1952) Actor Hephaistos, in Delphi / Prometheas, on the tour 1952 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), unknown venue (Argos, Peloponnese, Greece), unknown venue (Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Aias (1955) Director 1955 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece), Ancient Theatre of Argos (Argos, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Theatre of Eretria (Eretria, Central Greece, Greece), Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus]
Aias (1955) Actor Aias / Teukros 1955 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece), Ancient Theatre of Argos (Argos, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Theatre of Eretria (Eretria, Central Greece, Greece), Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1956) Director 1956 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), unknown venue (Trikala, Thessaly, Greece), unknown venue (Lárisa, Thessaly, Greece), unknown venue (Vólos, Thessaly, Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1956) Actor Agamemnon 1956 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), unknown venue (Trikala, Thessaly, Greece), unknown venue (Lárisa, Thessaly, Greece), unknown venue (Vólos, Thessaly, Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Ion (1959) Actor Ion 1959 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheus Desmotis (1959) Actor Prometheus 1959 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Trachiniai (1960) Actor Herakles 1960 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Oidipous Tyrannos (1961) Actor Oidipous 1961 Ancient Theatre of Philippi (Philippi (Ancient), Greece) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1961) Actor Polyneikis, a shared role 1961 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Eretria (Eretria, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece), Ancient Theatre of Philippi (Philippi (Ancient), Greece), Ancient Theatre of Thasos (Thasos, Greece), Ancient Odeion of Nikopolis (Nikópolis (Ancient), Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Theatre of Dimitrias (Demetrias (Ancient), P540730, Greece), Ethniko Stadio Mesolongiou, National Stadium of Missolonghi (Mesolongi, Greece), Ethniko Stadio Komotinis, National Stadium of Komotini (Komotini, East Macedonia and Thrace, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1962) Actor Prometheas 1962 Ancient Theatre of Philippi (Philippi (Ancient), Greece), unknown venue (Thasos, Greece) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Bakches (1963) Actor Dionysos / Messegner 1963 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Iphigeneia en Aulidi (1963 - 1964) Director 1963 unknown venue (Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1963 - 1964) Actor Agamemnon 1963 unknown venue (Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Medeia (1963) Actor Iason 1963 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Orestis (1964) Actor Orestis 1964 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1966) Actor Prometheas 1966 Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Bakches (1972 - 1974) Actor Dionysos, in 1972-73 1972 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), unknown venue (Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Aias (1976) Director 1976 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus], Mnimi [Memory]
Aias (1976) Actor Aias / Teukros 1976 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece) Arma Dionysou [Chariot of Dionysus], Mnimi [Memory]
Iphigeneia en Aulidi (1978) Actor Agamemnon 1978 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Iphigeneia en Aulidi (1978) Director 1978 Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece) Laïki Skini-Arma Dionysou of Iordanis Marinos [Popular Theatre-Chariot of Dionysus]
Ippis (1982 - 1987) Director Paflagon, in 1987 1982 unknown venue (Katerini, Central Macedonia, Greece), unknown venue (Greece), Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Piraeus, Attica, Greece), unknown venue (Canada) Palkoseniko [Stage-Floor]
Kyklops (1982) Director 1982 Theatro Lykavittou, Lycabettus Theatre (Athens, Attica, Greece) Mnimi [Memory]
Kyklops (1982) Actor Kyklopas 1982 Theatro Lykavittou, Lycabettus Theatre (Athens, Attica, Greece) Mnimi [Memory]