Giortes Anoichtou Theatrou [Open Theatre Celebrations] (1991)