Tonia Kalochristianaki

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Ploutos (1986) Actor Ploutos 1986 Kipotheatro Kazantzaki, Garden Theatre of Kazantzakis (Heraklion, Crete, Greece) Oriako Theatro [Liminal Theatre]