Christos Georgiadis

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Mideia (1895 - 1896) Actor Eumolpos 1895 Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Athens, Attica, Greece), Theatro Mnimatakion (Istanbul, Istanbul Province, Turkey) Dramatikos Thiasos Athinon [Dramatic Group of Athens]
Medeia (1962) Composer 1962 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Delphi (Delphi, Central Greece, Greece), Ancient Odeion of Patras (Patras, West Greece, Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Theatre of Messini (Ithomi), Ancient Theatre of Ithomi (Messíni, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Eretria (Eretria, Central Greece, Greece), Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Argos (Argos, Peloponnese, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]