Leuteris Loukadis

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Prometheia: Prometheas Desmotis; Prometheas Lyomenos; Prometheas Pyrforos (1979 - 1983) Actor Hephaistos 1979 unknown venue (Keratéa, Greece), unknown venue (Paris, Île-de-France, France), unknown venue (Chalcidice, Greece), unknown venue (Vire, Basse-Normandie, France), unknown venue (Chios, Greece) Theatriki Exodos
Thesmoforiazousai (1999) Actor 1999 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Theatro Anavryton (Athens, Attica, Greece), Veakeio Amphitheatro (Piraeus, Attica, Greece), Theatro Axoni (Athens, Attica, Greece) Theatriki Diadromi [Theatrical Route]