Eimarmeni Xanthaki

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Alkestis (1901 - 1902) Actor Alkestis 1901 Theatro Variété (Athens, Attica, Greece), Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Piraeus, Attica, Greece), Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Athens, Attica, Greece) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Antigone (1903) Actor Antigone 1903 Demotiko Theatro, Municipal Theatre (Athens, Attica, Greece) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Prometheas Desmotis (1949) Actor Io 1949 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]