Aristotelis Aposkitis

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Persai (1984) Actor Xerxes 1984 Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece) Empeiriko Theatron [Empirical Theatre]
Medeia (1985 - 1986) Actor Aigeas 1985 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece), Ancient Theatre of Epidaurus (Peloponnese, Greece), Theatro Petras (Athens, Attica, Greece), Theatro Katrakeio (Piraeus, Attica, Greece) Theatro Athinaion of Tzeni Karezi & Kostas Kazakos