Popi Ypsilanti-Zacharatou

Contributions made by this person

Production Role Notes First performed Venues Companies
Prometheas Desmotis (1966) Actor Koyphaia 1966 Ancient Theatre of Megalopolis (Megalopolis, Peloponnese, Greece), Ancient Theatre of Sikyon (Sikyon, Greece), Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Persai (1971) Actor Atossa 1970 Ancient Odeion of Herodes Atticus (Athens, Attica, Greece) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]