Philippi (Ancient), Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Aias (1958) 1958 Aias (Ajax) Attiki Skini [Attic Stage]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Oidipous Tyrannos (1961) 1961 Oedipus the King State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Oidipous Tyrannos (1968) 1968 Oedipus the King State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1969) 1969 Wealth State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Antigone (1970) 1970 Antigone State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Vatrachoi (1971 - 1972) 1971 Frogs State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Aias (1972) 1972 Aias (Ajax) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Bakches (1973) 1973 Bacchai State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Filoktitis (1974) 1974 Philoktetes State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1975 - 1976) 1975 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1976) 1976 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Sfikes [Wasps] (1977) 1977 Wasps State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Nefeles (1978) 1978 Clouds State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iketides (1978) 1978 Suppliant Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Antigone (1980) 1980 Antigone State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Acharnis (1982 - 1983) 1982 Acharnians Peiramatiki Skini tis Technis [Experimental Stage of Art]
Eleni (1982 - 1983) 1982 Helen State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1983) 1983 Prometheus Bound Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Alkestis (1984) 1984 Alkestis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Trachiniai (1984) 1984 Trachiniai (The Women of Trachis) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1984 - 1987) 1984 Peace Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Lysistrati (1986) 1986 Lysistrata Proskinio Company of Alexis Solomos
Ifigeneia en Taurois (1986) 1986 Iphigenia among the Taurians Theatrinoi
Lysistrati (1986) 1986 Lysistrata Dimiourgies [Creations]
Troades (1987 - 1989) 1987 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Alcestis (1988) 1988 Alkestis Bradfield College, Berkshire
Agamemnon (1988) 1988 Agamemnon Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas
Thesmoforiazousai (1989 - 1990) 1989 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Oidipous epi Kolono (1989) 1989 Oedipus at Colonus Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Aias (1958) 1958 Aias (Ajax) Attiki Skini [Attic Stage]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Oidipous Tyrannos (1961) 1961 Oedipus the King State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Oidipous Tyrannos (1968) 1968 Oedipus the King State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1969) 1969 Wealth State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Antigone (1970) 1970 Antigone State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Vatrachoi (1971 - 1972) 1971 Frogs State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Aias (1972) 1972 Aias (Ajax) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Bakches (1973) 1973 Bacchai State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Filoktitis (1974) 1974 Philoktetes State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1975 - 1976) 1975 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1976) 1976 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Sfikes [Wasps] (1977) 1977 Wasps State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Nefeles (1978) 1978 Clouds State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iketides (1978) 1978 Suppliant Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Antigone (1980) 1980 Antigone State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Acharnis (1982 - 1983) 1982 Acharnians Peiramatiki Skini tis Technis [Experimental Stage of Art]
Eleni (1982 - 1983) 1982 Helen State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1983) 1983 Prometheus Bound Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Alkestis (1984) 1984 Alkestis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Trachiniai (1984) 1984 Trachiniai (The Women of Trachis) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1984 - 1987) 1984 Peace Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Lysistrati (1986) 1986 Lysistrata Proskinio Company of Alexis Solomos
Ifigeneia en Taurois (1986) 1986 Iphigenia among the Taurians Theatrinoi
Lysistrati (1986) 1986 Lysistrata Dimiourgies [Creations]
Troades (1987 - 1989) 1987 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Alcestis (1988) 1988 Alkestis Bradfield College, Berkshire
Agamemnon (1988) 1988 Agamemnon Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas
Thesmoforiazousai (1989 - 1990) 1989 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Oidipous epi Kolono (1989) 1989 Oedipus at Colonus Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]