Thasos, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1986) 1986 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Larisas [Municipal & Regional Theatre of Larisa] (Thessaliko Theatro)
Persai (1987 - 1988) 1987 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Alcestis (1988) 1988 Alkestis Bradfield College, Berkshire
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1986) 1986 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Larisas [Municipal & Regional Theatre of Larisa] (Thessaliko Theatro)
Persai (1987 - 1988) 1987 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Alcestis (1988) 1988 Alkestis Bradfield College, Berkshire
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas