Thasos, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1986) 1986 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Larisas [Municipal & Regional Theatre of Larisa] (Thessaliko Theatro)
Persai (1987 - 1988) 1987 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1961) 1961 Phoinissai (The Phoenician Women) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Prometheas Desmotis (1962) 1962 Prometheus Bound State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Iphigeneia en Aulidi (1963) 1963 Iphigenia at Aulis State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Hippolytos (1964 - 1965) 1964 Hippolytos State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1965 - 1966) 1965 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Troaditisses (1966 - 1967) 1966 Trojan Women State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Eirini (1967) 1967 Peace State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Agamemnon (1969) 1969 Agamemnon State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972 - 1973) 1972 Iphigenia among the Taurians State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Phoinissai (1978 - 1981) 1978 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Epitrepontes (1980 - 1986) 1980 Epitrepontes (The Arbitration) Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Ekavi (1981 - 1982) 1981 Hekabe (Hecuba) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Lysistrati (1983 - 1985) 1983 Lysistrata State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ploutos (1986) 1986 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Larisas [Municipal & Regional Theatre of Larisa] (Thessaliko Theatro)
Persai (1987 - 1988) 1987 Persai (Persians) Theatro Technis Karolos Koun
Lysistrati (1989) 1989 Lysistrata Moderno Theatro of Giorgos Messalas