Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Orestes (1869) 1869 Choephoroi (The Libation Bearers) Hellenodramatiki Etaireia
Oidipous Tyrannos (1877) 1877 Oedipus the King
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Herakles (1879) 1879 Herakles
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Oidipous (1887) 1887 Oedipus the King Menandros
Filoktitis (1887) 1887 Philoktetes Menandros
Ekavi (1887) 1887 Hekabe (Hecuba) Menandros
Antigone (1887) 1887 Antigone Menandros
Filoktitis (1887) 1887 Philoktetes Ethnikos Dramatikos Syllogos [National Dramatic Society, a drama school], Athens
Aias (1889) 1889 Aias (Ajax)
Persai (1891) 1891 Persai (Persians) Archaikos Foititikos Syllogos [Archaic Student Society]
Aias (1893) 1893 Aias (Ajax)
Persai (1893) 1893 Persai (Persians) Archaikos Foititikos Syllogos [Archaic Student Society]
Oidipous Tyrannos (1895) 1895 Oedipus the King
Ekavi (1896) 1896 Hekabe (Hecuba) Thiasos Aristofanis of Dimitris Kotopoulis
Medeia (1900 - 1910) 1900 Medea Thiasos Kardovilli
Oidipous Tyrannos (1903 - 1906) 1903 Oedipus the King Vasiliko Theatro, Athens [Royal Theatre]
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Lysistrati (1909) 1909 Lysistrata
Antigone (1910 - 1916) 1910 Antigone Company of Kyveli Adrianou
Iphigeneia en Aulidi (1910) 1910 Iphigenia at Aulis Company of Rosalia Nika
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs Thiasos Aristofanis of Anastasios Apergis
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ifigeneia (1917) 1917 Iphigenia among the Taurians, Iphigenia at Aulis
Medeia (1918 - 1919) 1918 Medea
Oidipous Tyrannos (1923) 1923 Oedipus the King Company of V. Kanellos
Hippolytos (1924) 1924 Hippolytos Theatro Odeiou, Athens
Lysistrati (1926) 1926 Lysistrata Thiasos Archaion Ergon [Theatre Group of Ancient Plays]
Prometheus in Chains (1927) 1927 Prometheus Bound
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Nefeles (1928) 1928 Clouds
Antigone (1928 - 1929) 1928 Antigone Company of Angeliki Kotsali
Prometheas Desmotis (1933) 1933 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Kyklops (1934 - 1937) 1934 Cyclops Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Alkestis (1934 - 1936) 1934 Alkestis Laïki Skini [Popular Stage]
Oidipous Tyrannos (1937) 1937 Oedipus the King
Menaechmi (1938) 1938 Menaechmi (The Menaechmus Brothers) Company of Marika Kotopouli
Oresteia (1939) 1939 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Persai (1946) 1946 Persai (Persians) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Elektra (1951) 1951 Elektra
Prometheas Desmotis (1952) 1952 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Orestis (1956) 1956 Orestes Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Greek Ballet (Girl; Aspects of a Woman; Medea; Trumpet) (1957) 1957 Medea
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Ploutos (1957) 1957 Wealth Theatro Technis Karolos Koun
Oidipous Tyrannos (1958) 1958 Oedipus the King Company of Dimitris Myrat
Aias (1958) 1958 Aias (Ajax) Attiki Skini [Attic Stage]

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Orestes (1869) 1869 Choephoroi (The Libation Bearers) Hellenodramatiki Etaireia
Oidipous Tyrannos (1877) 1877 Oedipus the King
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Herakles (1879) 1879 Herakles
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Oidipous (1887) 1887 Oedipus the King Menandros
Filoktitis (1887) 1887 Philoktetes Menandros
Ekavi (1887) 1887 Hekabe (Hecuba) Menandros
Antigone (1887) 1887 Antigone Menandros
Filoktitis (1887) 1887 Philoktetes Ethnikos Dramatikos Syllogos [National Dramatic Society, a drama school], Athens
Aias (1889) 1889 Aias (Ajax)
Persai (1891) 1891 Persai (Persians) Archaikos Foititikos Syllogos [Archaic Student Society]
Aias (1893) 1893 Aias (Ajax)
Persai (1893) 1893 Persai (Persians) Archaikos Foititikos Syllogos [Archaic Student Society]
Oidipous Tyrannos (1895) 1895 Oedipus the King
Ekavi (1896) 1896 Hekabe (Hecuba) Thiasos Aristofanis of Dimitris Kotopoulis
Medeia (1900 - 1910) 1900 Medea Thiasos Kardovilli
Oidipous Tyrannos (1903 - 1906) 1903 Oedipus the King Vasiliko Theatro, Athens [Royal Theatre]
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Lysistrati (1909) 1909 Lysistrata
Antigone (1910 - 1916) 1910 Antigone Company of Kyveli Adrianou
Iphigeneia en Aulidi (1910) 1910 Iphigenia at Aulis Company of Rosalia Nika
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs Thiasos Aristofanis of Anastasios Apergis
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ifigeneia (1917) 1917 Iphigenia among the Taurians, Iphigenia at Aulis
Medeia (1918 - 1919) 1918 Medea
Oidipous Tyrannos (1923) 1923 Oedipus the King Company of V. Kanellos
Hippolytos (1924) 1924 Hippolytos Theatro Odeiou, Athens
Lysistrati (1926) 1926 Lysistrata Thiasos Archaion Ergon [Theatre Group of Ancient Plays]
Prometheus in Chains (1927) 1927 Prometheus Bound
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Nefeles (1928) 1928 Clouds
Antigone (1928 - 1929) 1928 Antigone Company of Angeliki Kotsali
Prometheas Desmotis (1933) 1933 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Kyklops (1934 - 1937) 1934 Cyclops Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Alkestis (1934 - 1936) 1934 Alkestis Laïki Skini [Popular Stage]
Oidipous Tyrannos (1937) 1937 Oedipus the King
Menaechmi (1938) 1938 Menaechmi (The Menaechmus Brothers) Company of Marika Kotopouli
Oresteia (1939) 1939 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Persai (1946) 1946 Persai (Persians) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Elektra (1951) 1951 Elektra
Prometheas Desmotis (1952) 1952 Prometheus Bound Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Orestis (1956) 1956 Orestes Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Greek Ballet (Girl; Aspects of a Woman; Medea; Trumpet) (1957) 1957 Medea
Elektra (1957) 1957 Elektra Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Ploutos (1957) 1957 Wealth Theatro Technis Karolos Koun
Oidipous Tyrannos (1958) 1958 Oedipus the King Company of Dimitris Myrat
Aias (1958) 1958 Aias (Ajax) Attiki Skini [Attic Stage]