Istanbul, Istanbul Province, Turkey

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1817) 1817 Hekabe (Hecuba)
Antigone (1863) 1863 Antigone Company of Kosmas & Odysseas Dimitrakou
Ekavi (1866) 1866 Hekabe (Hecuba)
Medeia (1869) 1869 Medea Hellenodramatiki Etaireia
Iphigenia among the Taurians (1870 - 1875) 1870 Iphigenia among the Taurians
Medeia (1879 - 1880) 1879 Medea Company of Antonis Tasoglou
Mideia (1895 - 1896) 1895 Medea Dramatikos Thiasos Athinon [Dramatic Group of Athens]
Antigone (1900) 1900 Antigone Menandros
Antigone (1900) 1900 Antigone Menandros, Theatro Odeion
Ifigeneia en Taurois (1902) 1902 Iphigenia among the Taurians
Nefeles (1906) 1906 Clouds
Elektra (1908) 1908 Elektra Company of Marika Kotopouli
Prometheus (1908) 1908 Prometheus Bound Syllogos Erasimolpon, Filarmonikos Omilos Fanariou [Philharmonic Group of Fanari]
Filoktitis (1909) 1909 Philoktetes Syllogos Erasimolpon
Antigone (1910 - 1916) 1910 Antigone Company of Kyveli Adrianou
Oresteia (1911 - 1912) 1911 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oidipous Tyrannos (1911 - 1921) 1911 Oedipus the King Company of Rosalia Nika & Edmund Fyrst
Prometheus (1930) 1930 Prometheus Bound Etaireia Hellinon Kallitechnon [Company of Greek Artists]
Antigone (1931) 1931 Antigone
Oedipus Tyrannus (1947) 1947 Oedipus the King Istanbul Sehir Tiyatrosu
Ifigeneia en Taurois (1948) 1948 Iphigenia among the Taurians Company of Vaso Manolidou & Giorgos Pappas
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oresteia [Agamemnon and Choephoroi] (1952) 1952 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Midas (1960 - 1975) 1960 Metamorphoses
Bacchae (1965) 1965 Bacchai
Antigone (1987 - 1990) 1987 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Philoctetes (1988 - 1989) 1988 Philoktetes Cheek by Jowl
Oresteia (1995) 1995 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Heracles Trilogy (1999) 1999 Trachiniai (The Women of Trachis), Herakles ATTIS Thiasos
Trojan Women (1999) 1999 Trojan Women Macunaima
Where is Oedipus? (2002) 2002 Oedipus the King Studio Oyunculari [The Studio Players]
Oedipus in Exile (2004) 2004 Oedipus at Colonus Studio Oyunculari [The Studio Players]
Ta Dakrua tis Klitemnistras [The Tears of Clytemnestra] (2004) 2004 Agamemnon
Persai (2006) 2006 Persai (Persians) ATTIS Thiasos

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1817) 1817 Hekabe (Hecuba)
Antigone (1863) 1863 Antigone Company of Kosmas & Odysseas Dimitrakou
Ekavi (1866) 1866 Hekabe (Hecuba)
Medeia (1869) 1869 Medea Hellenodramatiki Etaireia
Iphigenia among the Taurians (1870 - 1875) 1870 Iphigenia among the Taurians
Medeia (1879 - 1880) 1879 Medea Company of Antonis Tasoglou
Mideia (1895 - 1896) 1895 Medea Dramatikos Thiasos Athinon [Dramatic Group of Athens]
Antigone (1900) 1900 Antigone Menandros
Antigone (1900) 1900 Antigone Menandros, Theatro Odeion
Ifigeneia en Taurois (1902) 1902 Iphigenia among the Taurians
Nefeles (1906) 1906 Clouds
Elektra (1908) 1908 Elektra Company of Marika Kotopouli
Prometheus (1908) 1908 Prometheus Bound Syllogos Erasimolpon, Filarmonikos Omilos Fanariou [Philharmonic Group of Fanari]
Filoktitis (1909) 1909 Philoktetes Syllogos Erasimolpon
Antigone (1910 - 1916) 1910 Antigone Company of Kyveli Adrianou
Oresteia (1911 - 1912) 1911 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oidipous Tyrannos (1911 - 1921) 1911 Oedipus the King Company of Rosalia Nika & Edmund Fyrst
Prometheus (1930) 1930 Prometheus Bound Etaireia Hellinon Kallitechnon [Company of Greek Artists]
Antigone (1931) 1931 Antigone
Oedipus Tyrannus (1947) 1947 Oedipus the King Istanbul Sehir Tiyatrosu
Ifigeneia en Taurois (1948) 1948 Iphigenia among the Taurians Company of Vaso Manolidou & Giorgos Pappas
Oresteia (1950) 1950 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Company of Marika Kotopouli
Oresteia [Agamemnon and Choephoroi] (1952) 1952 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers) Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Midas (1960 - 1975) 1960 Metamorphoses
Bacchae (1965) 1965 Bacchai
Antigone (1987 - 1990) 1987 Antigone Theatriki Leschi, Vólos
Philoctetes (1988 - 1989) 1988 Philoktetes Cheek by Jowl
Oresteia (1995) 1995 Agamemnon, Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides
Heracles Trilogy (1999) 1999 Trachiniai (The Women of Trachis), Herakles ATTIS Thiasos
Trojan Women (1999) 1999 Trojan Women Macunaima
Where is Oedipus? (2002) 2002 Oedipus the King Studio Oyunculari [The Studio Players]
Oedipus in Exile (2004) 2004 Oedipus at Colonus Studio Oyunculari [The Studio Players]
Ta Dakrua tis Klitemnistras [The Tears of Clytemnestra] (2004) 2004 Agamemnon
Persai (2006) 2006 Persai (Persians) ATTIS Thiasos