Rhodes, South Aegean, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Persai (1939) 1939 Persai (Persians) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1958) 1958 Persai (Persians) Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Ion (1959) 1959 Ion Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Ifigeneia en Taurois (1960) 1960 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Hippolytos (1961) 1961 Hippolytos Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Eleni (1963) 1963 Helen Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Hippolytos (1963) 1963 Hippolytos Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Iphigeneia en Aulidi (1965) 1965 Iphigenia at Aulis Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Epitrepontes (1970 - 1972) 1970 Epitrepontes (The Arbitration) Skini Neas Attikis Komodias [Stage of New Attic Comedy]
Dyskolos (1970) 1970 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Skini Neas Attikis Komodias [Stage of New Attic Comedy]
Oidipous Tyrannos (1971) 1971 Oedipus the King Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Antigone (1971) 1971 Antigone Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Kyklops (1972) 1972 Cyclops Kallitechnikos Organismos Demou Rhodou [Artistic Organization of the Municipality of Rhodes]
Antigone (1972) 1972 Antigone Kallitechnikos Organismos Demou Rhodou [Artistic Organization of the Municipality of Rhodes]
Oidipous Tyrannos (1973) 1973 Oedipus the King Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Antigone (1973) 1973 Antigone Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Iphigeneia en Aulidi (1980) 1980 Iphigenia at Aulis Arma Thespidos
Antigone (1980) 1980 Antigone Dodekanisiako Theatro Rhodou
Ekklisiazouses (1987) 1987 Ekklesiazousai (Assembly Women) Demotiko Perifereiako Theatro Rodou [Municipal & Regional Theatre of Rhodes]
Ornithes (1992) 1992 Birds Demotiko Perifereiako Theatro Rodou [Municipal & Regional Theatre of Rhodes]

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Persai (1939) 1939 Persai (Persians) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1958) 1958 Persai (Persians) Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Ion (1959) 1959 Ion Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Ifigeneia en Taurois (1960) 1960 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Hippolytos (1961) 1961 Hippolytos Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Eleni (1963) 1963 Helen Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Hippolytos (1963) 1963 Hippolytos Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Iphigeneia en Aulidi (1965) 1965 Iphigenia at Aulis Nea Skini of Costis Livadeas [a.k.a. Omilos Archaias Tragodias]
Epitrepontes (1970 - 1972) 1970 Epitrepontes (The Arbitration) Skini Neas Attikis Komodias [Stage of New Attic Comedy]
Dyskolos (1970) 1970 Dyskolos (The Bad-Tempered Man) Skini Neas Attikis Komodias [Stage of New Attic Comedy]
Oidipous Tyrannos (1971) 1971 Oedipus the King Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Antigone (1971) 1971 Antigone Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Kyklops (1972) 1972 Cyclops Kallitechnikos Organismos Demou Rhodou [Artistic Organization of the Municipality of Rhodes]
Antigone (1972) 1972 Antigone Kallitechnikos Organismos Demou Rhodou [Artistic Organization of the Municipality of Rhodes]
Oidipous Tyrannos (1973) 1973 Oedipus the King Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Antigone (1973) 1973 Antigone Klasiko Theatro Rhodou [Classical Theatre of Rhodes]
Iphigeneia en Aulidi (1980) 1980 Iphigenia at Aulis Arma Thespidos
Antigone (1980) 1980 Antigone Dodekanisiako Theatro Rhodou
Ekklisiazouses (1987) 1987 Ekklesiazousai (Assembly Women) Demotiko Perifereiako Theatro Rodou [Municipal & Regional Theatre of Rhodes]
Ornithes (1992) 1992 Birds Demotiko Perifereiako Theatro Rodou [Municipal & Regional Theatre of Rhodes]