Dodóni, Epirus, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1955 - 1967) 1955 Hekabe (Hecuba) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Antigone (1956 - 1962) 1956 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Iphigenia at Aulis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Electra (1960) 1960 Elektra
Choephoroi; Eumenides (1960 - 1968) 1960 Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1960 - 1965) 1960 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iraklis [Herakles] (1960 - 1965) 1960 Herakles Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Aias (1961 - 1964) 1961 Aias (Ajax) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion [possible] (1962) 1962 Ion
Antigone (1962) 1962 Antigone
Alkestis (1963 - 1968) 1963 Alkestis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1964 - 1967) 1964 Ion Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Troades (1965 - 1970) 1965 Trojan Women Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Suppliants (1966) 1966 Suppliant Women
Iketides (1966 - 1968) 1966 Suppliant Women Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1967) 1967 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytos (1967) 1967 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1968 - 1969) 1968 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Rhesos (1968 - 1970) 1968 Rhesos Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medeia (1969) 1969 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Rhesos (1969) 1969 Rhesos
Trachiniai (1970 - 1971) 1970 Trachiniai (The Women of Trachis) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972) 1972 Iphigenia among the Taurians
Bakches (1973) 1973 Bacchai
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Electra (1974) 1974 Elektra
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Oidipous epi Kolono (1975 - 1982) 1975 Oedipus at Colonus Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1978) 1978 Persai (Persians)
Ippis (1978) 1978 Knights
Persai (1978 - 1980) 1978 Persai (Persians) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1979 - 1981) 1979 Prometheus Bound Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Thesmoforiazousai (1989 - 1990) 1989 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ploutos (1989) 1989 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Ioanninon [Municipal & Regional Theatre of Ioannina]
Medeia (1992) 1992 Medea
Medeia (1997) 1997 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Hippolytos (2004) 2004 Hippolytos Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medea (2017) 2017 Medea

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1955 - 1967) 1955 Hekabe (Hecuba) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Antigone (1956 - 1962) 1956 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iphigeneia en Aulidi (1957 - 1963) 1957 Iphigenia at Aulis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1959 - 1960) 1959 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Electra (1960) 1960 Elektra
Choephoroi; Eumenides (1960 - 1968) 1960 Choephoroi (The Libation Bearers), Eumenides Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Phoinissai (1960 - 1965) 1960 Phoinissai (The Phoenician Women) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Iraklis [Herakles] (1960 - 1965) 1960 Herakles Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Aias (1961 - 1964) 1961 Aias (Ajax) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion [possible] (1962) 1962 Ion
Antigone (1962) 1962 Antigone
Alkestis (1963 - 1968) 1963 Alkestis Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1964 - 1967) 1964 Ion Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Troades (1965 - 1970) 1965 Trojan Women Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Suppliants (1966) 1966 Suppliant Women
Iketides (1966 - 1968) 1966 Suppliant Women Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1967) 1967 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Hippolytos (1967) 1967 Hippolytos Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1968 - 1969) 1968 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Rhesos (1968 - 1970) 1968 Rhesos Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medeia (1969) 1969 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Rhesos (1969) 1969 Rhesos
Trachiniai (1970 - 1971) 1970 Trachiniai (The Women of Trachis) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Phoinissai (1971 - 1972) 1971 Phoinissai (The Phoenician Women) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Ifigeneia en Taurois (1972) 1972 Iphigenia among the Taurians
Bakches (1973) 1973 Bacchai
Medeia (1973) 1973 Medea State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Thesmoforiazousai (1974) 1974 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)
Electra (1974) 1974 Elektra
Elektra (1974) 1974 Elektra State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Oidipous epi Kolono (1975 - 1982) 1975 Oedipus at Colonus Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Persai (1978) 1978 Persai (Persians)
Ippis (1978) 1978 Knights
Persai (1978 - 1980) 1978 Persai (Persians) State Theatre of Northern Greece [Kratiko Th. Voreiou Ellados]
Prometheas Desmotis (1979 - 1981) 1979 Prometheus Bound Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Thesmoforiazousai (1989 - 1990) 1989 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ploutos (1989) 1989 Wealth Demotiko Perifereiako Theatro Ioanninon [Municipal & Regional Theatre of Ioannina]
Medeia (1992) 1992 Medea
Medeia (1997) 1997 Medea Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Hippolytos (2004) 2004 Hippolytos Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Medea (2017) 2017 Medea