Piraeus, Attica, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1867) 1867 Hekabe (Hecuba) Gymnasio Peiraios [School of Piraeus]
Kyklops (1876 - 1877) 1876 Cyclops Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Oidipous Tyrannos (1876) 1876 Oedipus the King Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Antigone (1896) 1896 Antigone Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Aias (1896) 1896 Aias (Ajax) Proodos Company of Dimitrios Kotopoulis
Elektra (1899) 1899 Elektra Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Nefeles (1900) 1900 Clouds
Η χειραφέτησις [He Cheiraphesia / The Emancipation] (1901) 1901 Ekklesiazousai (Assembly Women), Lysistrata
Alkestis (1901 - 1902) 1901 Alkestis Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Ekklisiazouses (1904) 1904 Ekklesiazousai (Assembly Women) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Lysistrati (1905) 1905 Lysistrata
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Nefeles (1909) 1909 Clouds
Ekklisiazouses (1911) 1911 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Ornithes (1911) 1911 Birds
Lysistrati (1911) 1911 Lysistrata S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ekklisiazouses (1914) 1914 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1924) 1924 Lysistrata Company of Em. Kazanarakis & Giorgos Christodoulou
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Lysistrati (1929) 1929 Lysistrata Company of Manou & Giorgos Christodoulou
Antigone (1931) 1931 Antigone
Ifigeneia en Taurois (1933) 1933 Iphigenia among the Taurians Company of Efi-Agra Katsikopoulou
Lysistrati (1935 - 1950) 1935 Lysistrata Company of M. Manos
Eleni (1939) 1939 Helen Lykeio Pantanassa
Ifigeneia en Taurois (1956) 1956 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Persai (1958 - 1959) 1958 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1960 - 1979) 1960 Lysistrata Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1961 - 1963) 1961 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1964) 1964 Lysistrata Etaireia Archaiou Dramatos [Company of Ancient Drama]
Persai (1965) 1965 Persai (Persians) Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Ifigeneia en Taurois (1967) 1967 Iphigenia among the Taurians Festival Archaias Tragodias
Ippis (1968 - 1969) 1968 Knights Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1969) 1969 Ion Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Antigone (1969 - 1970) 1969 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Excerpts from Greek Dream: Agamemnon, Bacchae, Birds (1969) 1969 Agamemnon, Bacchai, Birds Chorica Dance Theatre Company
Thesmoforiazousai (1971) 1971 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Proskinio Company of Alexis Solomos
Vatrachoi (1977 - 1978) 1977 Frogs Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Troades (1977) 1977 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Ippis (1982 - 1987) 1982 Knights Palkoseniko [Stage-Floor]
Ekklisiazouses (1982) 1982 Ekklesiazousai (Assembly Women) Laïko Theatro Peiraia [Popular Theatre of Piraeus]
Nefeles (1985) 1985 Clouds S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Medeia (1985 - 1986) 1985 Medea Theatro Athinaion of Tzeni Karezi & Kostas Kazakos
Eirini (1985 - 1987) 1985 Peace Nea Pontiaki Skini
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1867) 1867 Hekabe (Hecuba) Gymnasio Peiraios [School of Piraeus]
Kyklops (1876 - 1877) 1876 Cyclops Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Oidipous Tyrannos (1876) 1876 Oedipus the King Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Antigone (1896) 1896 Antigone Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Aias (1896) 1896 Aias (Ajax) Proodos Company of Dimitrios Kotopoulis
Elektra (1899) 1899 Elektra Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Nefeles (1900) 1900 Clouds
Η χειραφέτησις [He Cheiraphesia / The Emancipation] (1901) 1901 Ekklesiazousai (Assembly Women), Lysistrata
Alkestis (1901 - 1902) 1901 Alkestis Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Ekklisiazouses (1904) 1904 Ekklesiazousai (Assembly Women) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Lysistrati (1905) 1905 Lysistrata
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Nefeles (1909) 1909 Clouds
Ekklisiazouses (1911) 1911 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Ornithes (1911) 1911 Birds
Lysistrati (1911) 1911 Lysistrata S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ekklisiazouses (1914) 1914 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1924) 1924 Lysistrata Company of Em. Kazanarakis & Giorgos Christodoulou
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Lysistrati (1929) 1929 Lysistrata Company of Manou & Giorgos Christodoulou
Antigone (1931) 1931 Antigone
Ifigeneia en Taurois (1933) 1933 Iphigenia among the Taurians Company of Efi-Agra Katsikopoulou
Lysistrati (1935 - 1950) 1935 Lysistrata Company of M. Manos
Eleni (1939) 1939 Helen Lykeio Pantanassa
Ifigeneia en Taurois (1956) 1956 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Persai (1958 - 1959) 1958 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1960 - 1979) 1960 Lysistrata Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1961 - 1963) 1961 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1964) 1964 Lysistrata Etaireia Archaiou Dramatos [Company of Ancient Drama]
Persai (1965) 1965 Persai (Persians) Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Ifigeneia en Taurois (1967) 1967 Iphigenia among the Taurians Festival Archaias Tragodias
Ippis (1968 - 1969) 1968 Knights Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1969) 1969 Ion Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Antigone (1969 - 1970) 1969 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Excerpts from Greek Dream: Agamemnon, Bacchae, Birds (1969) 1969 Agamemnon, Bacchai, Birds Chorica Dance Theatre Company
Thesmoforiazousai (1971) 1971 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Proskinio Company of Alexis Solomos
Vatrachoi (1977 - 1978) 1977 Frogs Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Troades (1977) 1977 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Ippis (1982 - 1987) 1982 Knights Palkoseniko [Stage-Floor]
Ekklisiazouses (1982) 1982 Ekklesiazousai (Assembly Women) Laïko Theatro Peiraia [Popular Theatre of Piraeus]
Nefeles (1985) 1985 Clouds S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Medeia (1985 - 1986) 1985 Medea Theatro Athinaion of Tzeni Karezi & Kostas Kazakos
Eirini (1985 - 1987) 1985 Peace Nea Pontiaki Skini
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos