Piraeus, Attica, Greece

Information related to this location

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1867) 1867 Hekabe (Hecuba) Gymnasio Peiraios [School of Piraeus]
Oidipous Tyrannos (1876 - 1878) 1876 Oedipus the King Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Kyklops (1876 - 1877) 1876 Cyclops Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Antigone (1896) 1896 Antigone Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Aias (1896) 1896 Aias (Ajax) Proodos Company of Dimitrios Kotopoulis
Elektra (1899) 1899 Elektra Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Nefeles (1900) 1900 Clouds
Alkestis (1901 - 1902) 1901 Alkestis Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Ekklisiazouses (1904) 1904 Ekklesiazousai (Assembly Women) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Lysistrati (1905) 1905 Lysistrata
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Nefeles (1909) 1909 Clouds
Ornithes (1911) 1911 Birds
Ekklisiazouses (1911) 1911 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1911) 1911 Lysistrata S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ekklisiazouses (1914) 1914 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1924) 1924 Lysistrata Company of Em. Kazanarakis & Giorgos Christodoulou
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Lysistrati (1929) 1929 Lysistrata Company of Manou & Giorgos Christodoulou
Antigone (1931) 1931 Antigone
Ifigeneia en Taurois (1933) 1933 Iphigenia among the Taurians Company of Efi-Agra Katsikopoulou
Lysistrati (1935 - 1950) 1935 Lysistrata Company of M. Manos
Eleni (1939) 1939 Helen Lykeio Pantanassa
Ifigeneia en Taurois (1956) 1956 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Persai (1958 - 1959) 1958 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1960 - 1979) 1960 Lysistrata Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1961 - 1963) 1961 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1964) 1964 Lysistrata Etaireia Archaiou Dramatos [Company of Ancient Drama]
Persai (1965) 1965 Persai (Persians) Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Ifigeneia en Taurois (1967) 1967 Iphigenia among the Taurians Festival Archaias Tragodias
Ippis (1968 - 1969) 1968 Knights Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1969) 1969 Ion Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Antigone (1969 - 1970) 1969 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Excerpts from Greek Dream: Agamemnon, Bacchae, Birds (1969) 1969 Agamemnon, Bacchai, Birds Chorica Dance Theatre Company
Thesmoforiazousai (1971) 1971 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Proskinio Company of Alexis Solomos
Vatrachoi (1977 - 1978) 1977 Frogs Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Troades (1977) 1977 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Ippis (1982 - 1987) 1982 Knights Palkoseniko [Stage-Floor]
Ekklisiazouses (1982) 1982 Ekklesiazousai (Assembly Women) Laïko Theatro Peiraia [Popular Theatre of Piraeus]
Nefeles (1985) 1985 Clouds S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Medeia (1985 - 1986) 1985 Medea Theatro Athinaion of Tzeni Karezi & Kostas Kazakos
Eirini (1985 - 1987) 1985 Peace Nea Pontiaki Skini
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Ornithes (1986) 1986 Birds Theatro Technis Karolos Koun

Locations views

Production First performed Ancient works performed Companies
Ekavi (1867) 1867 Hekabe (Hecuba) Gymnasio Peiraios [School of Piraeus]
Oidipous Tyrannos (1876 - 1878) 1876 Oedipus the King Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Kyklops (1876 - 1877) 1876 Cyclops Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Antigone (1877) 1877 Antigone Company of Antonis Varveris (Thiasos Euripidis)
Aias (1878) 1878 Aias (Ajax)
Medeia (1879 - 1893) 1879 Medea Menandros
Antigone (1896) 1896 Antigone Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Aias (1896) 1896 Aias (Ajax) Proodos Company of Dimitrios Kotopoulis
Elektra (1899) 1899 Elektra Etaireia hyper tis Didaskalias ton Archaion Hellinikon Dramaton [Greek Drama Performance Company]
Nefeles (1900) 1900 Clouds
Alkestis (1901 - 1902) 1901 Alkestis Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Ekklisiazouses (1904) 1904 Ekklesiazousai (Assembly Women) Nea Skini of Konstantinos Christomanos [New Stage]
Lysistrati (1905) 1905 Lysistrata
Nefeles (1906) 1906 Clouds Thiasos ton Nefelon [Troupe of the Clouds]
Nefeles (1909) 1909 Clouds
Ornithes (1911) 1911 Birds
Ekklisiazouses (1911) 1911 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1911) 1911 Lysistrata S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Vatrachoi (1911) 1911 Frogs
Ekklisiazouses (1914) 1914 Ekklesiazousai (Assembly Women)
Lysistrati (1924) 1924 Lysistrata Company of Em. Kazanarakis & Giorgos Christodoulou
Ekavi (1927 - 1928) 1927 Hekabe (Hecuba) Company of Marika Kotopouli
Lysistrati (1929) 1929 Lysistrata Company of Manou & Giorgos Christodoulou
Antigone (1931) 1931 Antigone
Ifigeneia en Taurois (1933) 1933 Iphigenia among the Taurians Company of Efi-Agra Katsikopoulou
Lysistrati (1935 - 1950) 1935 Lysistrata Company of M. Manos
Eleni (1939) 1939 Helen Lykeio Pantanassa
Ifigeneia en Taurois (1956) 1956 Iphigenia among the Taurians Archaio Attiko Theatro [Ancient Attic Theatre]
Persai (1958 - 1959) 1958 Persai (Persians) Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Medeia (1959 - 1964) 1959 Medea Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1960 - 1979) 1960 Lysistrata Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Elektra (1961 - 1963) 1961 Elektra Peiraïkon Theatron [Piraeus Theatre]
Lysistrati (1964) 1964 Lysistrata Etaireia Archaiou Dramatos [Company of Ancient Drama]
Persai (1965) 1965 Persai (Persians) Omilos Archaias Tragodias Dionysos [Dionysos Ancient Tragedy Group]
Ifigeneia en Taurois (1967) 1967 Iphigenia among the Taurians Festival Archaias Tragodias
Ippis (1968 - 1969) 1968 Knights Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Ion (1969) 1969 Ion Thymelikos Thiasos [a.k.a. Organismos Archaiou Dramatos]
Antigone (1969 - 1970) 1969 Antigone Ethniko Theatro [National Theatre of Greece]
Excerpts from Greek Dream: Agamemnon, Bacchae, Birds (1969) 1969 Agamemnon, Bacchai, Birds Chorica Dance Theatre Company
Thesmoforiazousai (1971) 1971 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria) Proskinio Company of Alexis Solomos
Vatrachoi (1977 - 1978) 1977 Frogs Amphi-Theatro of Spyros Evangelatos
Troades (1977) 1977 Trojan Women Company of Ioannis Tsarouchis
Acharnis (1981 - 1990) 1981 Acharnians Theatro Technis Karolos Koun
Ippis (1982 - 1987) 1982 Knights Palkoseniko [Stage-Floor]
Ekklisiazouses (1982) 1982 Ekklesiazousai (Assembly Women) Laïko Theatro Peiraia [Popular Theatre of Piraeus]
Nefeles (1985) 1985 Clouds S.E.H. [Somateio Ellinon Ithopoion = Syndicate of Greek Actors]
Medeia (1985 - 1986) 1985 Medea Theatro Athinaion of Tzeni Karezi & Kostas Kazakos
Eirini (1985 - 1987) 1985 Peace Nea Pontiaki Skini
Bakches (1986 - 1991) 1986 Bacchai ATTIS Thiasos
Ornithes (1986) 1986 Birds Theatro Technis Karolos Koun