Theatrikos Organismos Kyprou: 25 Chronia, 1971-1996

Referenced productions

Production First performed Pagination Ancient works performed
Agamemnon (1971 - 1972) 1970 168 Agamemnon
Aias (1973) 1973 168 Aias (Ajax)
Antigone (1975) 1975 169 Antigone
Eirini (1976) 1976 169 Peace
Iketides (1978 - 1980) 1978 55, 170 Suppliant Women
Ploutos (1980) 1980 171 Wealth
Lysistrata (1981) 1981 172 Lysistrata
Troades (1982) 1982 72, 172 Trojan Women
Elektra (1983) 1983 172 Elektra
Medeia (1984) 1984 173 Medea
Dyskolos (1985) 1985 173 Dyskolos (The Bad-Tempered Man)
O Gamos tis Antigonis [The Marriage of Antigone] (1985 - 1986) 1985 173 Antigone
Oidipous Tyrannos (1986) 1986 174 Oedipus the King
Amfitryon (1987 - 1988) 1987 174 Amphitruo
Orestis (1987) 1987 174 Orestes
Ekavi (1988) 1988 174 Hekabe (Hecuba)
Vatrachoi (1989) 1989 175 Frogs
Phoinisses (1990) 1990 175 Phoinissai (The Phoenician Women)
Sfikes [Wasps] (1991) 1991 176 Wasps
Andromachi (1992) 1992 120, 176 Andromache
Eleni (1993) 1993 176 Helen
Samia (1993) 1993 176 Samia (The Girl from Samos)
Ornithes (1994) 1994 177 Birds
Perses (1995) 1995 177 Persai (Persians)
Thesmoforiazousai (1996) 1996 178 Thesmophoriazousai (The Women at the Thesmophoria)

How to cite this source

Theatrikos Organismos Kyprou: 25 Chronia, 1971-1996, accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/productions/sources/3613 <25 July 2024>