Ιφιγένεια εν Αυλίδι (2017)

1.1 Reference code: 
Eur.IA.2017(14112)
1.3 Dates: 
2017

This file contains

Item Format Content Date Associated ancient works
Print out of Facebook event page Print-out website 2017 Iphigenia at Aulis

How to cite this file

Ιφιγένεια εν Αυλίδι (2017), accessed at http://www.apgrd.ox.ac.uk/archive/Gen-Col/Eur/Eur.IA.2017(14112) <7 December 2022>